Wat mag je verwachten?

Ben je op zoek naar hulp, voor jezelf of voor een ander? Wil je nagaan of wij voor jou iets kunnen betekenen? 
Wil je meer weten over hoe wij coaching en therapie zien? Wil je je eigen veerkracht hervinden? Kijk dan even verder op deze site.

Een therapie start steeds met één of meerdere kennismakingsgesprekken. Deze dienen om jouw doelstellingen en verwachtingen in beeld te krijgen en het gezamenlijke traject uit te stippelen.

Soms is het nodig om verder diagnostisch onderzoek te verrichten bij een psycholoog of kinderpsychiater.

Indien we van mening zijn dat we u niet de gepaste ondersteuning kunnen bieden bespreken we samen zorgvuldig de doorverwijzing.

"Je kan geen moed verwerven zonder door de kwetsbaarheid te gaan"  Brené Brown

Indien we het nodig vinden nemen we contact –enkel met uw toestemming- met de huisarts, verwijzer of andere belangrijke betrokkenen.

Een gesprek duurt 50 min.  
Een koppeltherapie duurt 80 min.  
De laatste 10 min van de sessie dienen om een nieuwe afspraak te maken en de administratie te regelen.

Voor kostprijzen van therapie verwijzen wij u graag naar onze Algemeen Geldende Voorwaarden, afspraken en tarieven.