Onze vrijwilligers

Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor de Kanteling. Door hun inzet kunnen activiteiten en taken waar geen of minder budget voor is, tóch doorgaan. Vrijwilligerswerk is bovendien prettig om te doen, zinvol en levert vaak leuke en boeiende ervaringen op.

Ons team van vrijwilligers bemant het onthaal en garandeert onze telefoonpermanentie en mailverkeer. Ze doen allerhande logistieke en administratieve taken, onderhouden sociale media en contacten met onze sponsors.

Vrijwilligers, bedankt
voor wie je bent
voor alles wat je doet.
Altijd uit je hart
nooit omdat het moet
.