Voor kinderen, jongeren en volwassenen

Psychotherapie

Mensen weten niet altijd wat ze van psychotherapie moeten verwachten. We hebben geen sofa, wel comfortabele stoelen. Je vertelt ons waarvoor je komt en wij luisteren naar je verhaal. Misschien gaat het over onzekerheid, twijfels, een traumatische gebeurtenis ? Of over de relatie met je ouders, broers, zussen, geliefden. Of misschien worstel je met ziekte, schaamte en pijn. Er is niet maar één verhaal. Elke mens is uniek, en daarom is zijn verhaal dat ook. En met dat verhaal en met jouw vragen ben je welkom.

“Er bestaat geen groter lijden dan het hebben van een onverteld verhaal.” Maya Angelou

Samen zoeken we antwoorden op je vragen. We staan stil bij wat jouw verhaal voor jou betekent. We zoeken naar beweging en leggen samen een weg af naar de verandering die jij wenst. Onze psychotherapeuten vertrekken vanuit geloof in de groeikracht én veerkracht van mensen.

Psychotherapie streeft ernaar dat jouw lijden gaandeweg vermindert en dat je veerkracht vergroot, zodat je terug weerbaarder in het leven kan staan.

Als praten voor jou moeilijk is, dan kunnen we werken met creatieve methodieken (bijv. yoga, muziek, mindfulness, gevoelskaarten, teken- en beeldmateriaal). Dat maakt het mogelijk om gevoelens over moeilijke onderwerpen toch bespreekbaar te maken.

Hulp bij rouw en levend verlies

Wie geconfronteerd wordt met het verlies van een geliefde, staat voor de uitdaging om zijn leven opnieuw vorm te geven. Want rouwen is niet loslaten. Rouwen gaat over opnieuw verbinding maken en leren leven mét het gemis. Uit ervaring weten we dat de juiste begeleiding na het afscheid het verwerkingsproces draaglijker maakt. Onze ervaren rouwconsulenten willen je daar graag bij helpen.

Als je geconfronteerd wordt met een chronische ziekte, een (Niet) Aangeboren Hersenletsel, … kan dat gevoelens van rouw en verlies opwekken.

In de Kanteling maken we ook ruimte en tijd voor familieleden, broers en zussen, mantelzorgers en de ruime context van een cliënt. In onze groepspraktijk werken therapeuten multidisciplinair en ieder vanuit verschillende expertises.

Diagnostiek

Je kan bij ons terecht voor diagnostiek rond intelligentieonderzoek, verstandelijke beperking, hoogbegaafdheid, autismespectrumstoornis (ASS), Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) / Attention Deficit Disorder (ADD), en psychosociale problematieken (depressie, angststoornissen, …).

Lichaamsgericht werken: ergotherapie

De wisselwerking tussen lichaam en geest werd al door de grote filosofen Plato en Descartes bestudeerd. Uit talloze wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wat je denkt, welke gevoelens je hebt en welke relaties je hebt met anderen, heeft invloed op je fysieke en mentale gezondheid.

Maar het lijkt alsof we ons lichaam meer en meer loskoppelen van onze geest zodat we verleerd zijn om de signalen die ons lichaam ons geeft op te pikken. In een tijd waarin stress en burn-out aan de orde van de dag zijn, zou het helpen als we die connectie tussen lichaam en geest opnieuw zouden vinden. Osteopaten en ergotherapeuten werken holistisch: ze benaderen de mens in zijn totaliteit, lichaam en geest als één geheel. We vonden het daarom belangrijk om ook een lichaamsgerichte therapeut aan ons team toe te voegen.

Ergotherapie is een ondersteunings- of behandelingsmethode die erop gericht is handelingen aan te leren of te onderhouden. Ergotherapeute Niki Van Ranst helpt personen om zo goed mogelijk te functioneren in het dagelijks leven en de maatschappij, zowel op fysiek als mentaal en emotioneel vlak.

Coaching

De Kanteling biedt ook coaching aan.  
Is dat anders dan psychotherapie ?
Ja ! Coaching vertrekt van wat er hier en nu nodig is om jouw leven voor jou beter en gemakkelijker te maken. Een coach kijkt naar jouw krachten en vaardigheden en onderzoekt met jou waar het moeilijk gaat.

Coaching voor mensen met autisme :
De Kanteling heeft haar team uitgebreid met enkele auticoaches. Zij hebben bijzondere aandacht voor mensen met ASS en bieden ondersteuning bij het dagelijkse leven. Zij doen dit voornamelijk aan huis.

Bemiddeling

Bemiddeling gaat over op een bepaalde manier in het leven staan, over het teruggeven van een conflict aan twee mensen die niet constructief meer met elkaar communiceren.

We zijn het een beetje verleerd… zoals het ‘pallaveren’ van Afrikanen onder een boom, die ‘gevoelige’ punten op een duurzame manier oplossen in de gemeenschap.
Bemiddeling laat mensen mekaar horen, écht zien en bestaan,  door ze mekaar erkenning te laten geven op het juiste moment over het (voor hun) belangrijke onderwerp.

“Zoals conflict deel is van het leven, is gemis en rouw dat (vaak) ook.”