Lichaamsgericht werken: ergotherapie

De wisselwerking tussen lichaam en geest werd al door de grote filosofen Plato en Descartes bestudeerd. Uit talloze wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wat je denkt, welke gevoelens je hebt en welke relaties je hebt met anderen, heeft invloed op je fysieke en mentale gezondheid.

Maar het lijkt alsof we ons lichaam meer en meer loskoppelen van onze geest zodat we verleerd zijn om de signalen die ons lichaam ons geeft op te pikken. In een tijd waarin stress en burn-out aan de orde van de dag zijn, zou het helpen als we die connectie tussen lichaam en geest opnieuw zouden vinden. Ergotherapeuten werken holistisch: ze benaderen de mens in zijn totaliteit, lichaam en geest als één geheel. We vonden het daarom belangrijk om ook een lichaamsgerichte therapeut aan ons team toe te voegen.

Ergotherapie is een ondersteunings- of behandelingsmethode die erop gericht is handelingen aan te leren of te onderhouden. Ergotherapeute Niki Van Ranst helpt personen om zo goed mogelijk te functioneren in het dagelijks leven en de maatschappij, zowel op fysiek als mentaal en emotioneel vlak.