Home

Laatste nieuws

Feestelijke opening De Kanteling op ons nieuw adres op do 27 sept!

Sinds 1 juli zijn we verhuisd van onze vertrouwde plek in Schilde naar Turnhoutsebaan 197a in 2110 Wijnegem.

Het was even wennen maar stilaan voelen we ons helemaal opnieuw thuis in deze nieuwe omgeving.

Tijd dus voor een feestelijke opening!

Programma do 27 september 2018

Workshops voor professionals van 14u00 tot 17u00     

Meer info en inschrijven via : https://www.facebook.com/dekantelingvzw/ref=bookmarks

Vanaf 17u -21u Feestelijke receptie voor iedereen!

Wil je ons graag steunen of feliciteren?
Stort dan op onze sociaal fondsrekening
BE10 0000 0000 0404 met vermelding 128/2915/00081

 

Voor de verzorging van het onthaal zoeken wij nog enkele enthousiaste vrijwilligers.
Onze nieuwe locatie biedt ons ook de mogelijkheid om enkele mooie lokalen ter beschikking te stellen voor vergaderingen, vorming, opleiding.
Voor alle info, mail ons via het vertrouwde adres: 
info@dekanteling.be of bel +32 486 80 03 49.
 

Aanbod

Voor kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen

Onze therapeuten en coaches bieden begeleiding op maat bij thema’s als acceptatie, faalangst, pesten, rouw, zingeving, identiteit, relaties, …

Voor familieleden, mantelzorgers, context

Rouw en verlies raakt niet alleen de persoon die hiermee geconfronteerd wordt maar ook de omgeving.

Voor professionelen

De Kanteling deelt haar expertise graag met professionelen en organisaties als scholen, instellingen, oudergroepen, thuisbegeleidingsdiensten…

Activiteiten

Mindfulness en autisme

Geregeld organiseert De Kanteling een groepsaanbod ‘mindfulness en autisme’.
Vanaf heden organiseren we dit aanbod ism praktijk 'De tuin van Plato' en 'Zinnebeeld'
2x per jaar organiseren we dit aanbod, afwisselend in Edegem en Schilde.
Onder 'lees meer' kan u inschrijven voor de eerstvolgende groep

Gespreksgroepen voor personen met (een vermoeden van) autisme

Maandelijks komt er in De Kanteling een gespreksgroep bij elkaar voor mensen met (een vermoeden van) autisme en met een normale begaafdheid.
Vanaf het najaar 2018 start er een aparte groep speciaal voor vrouwen met (een vermoeden van) autisme en met een normale begaafdheid.

Lezingen/workshops voor ouders, brussen, professionelen die met handicap te maken hebben

De kanteling biedt vorming aan rond verschillende thema’s die met handicap te maken hebben. Deze vormingen kunnen ‘op maat’ besteld worden door een voorziening, oudergroep..

Boeken

Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie

In dit boek wordt er ruimte gemaakt voor verlies en rouw door het verlies een volwaardige plaats te geven in de nieuwe identiteit of het levensverhaal van de rouwende. Red. Gerd Claes, Johan Maes, Harriëtte Modderman.

Handboek rouw – rouwbegeleiding - rouwtherapie

Hét boek over rouwbegeleiding en rouwtherapie voor hulpverleners en therapeuten met bijdrages vanuit De Kanteling. Red. Johan Maes en Harriëtte Modderman.

Het DNA van Rouw

Misschien zit de belangstelling voor hoe mensen zin geven aan hun leven en aan wat hen overkomt wel in ons DNA? Red. Gerke Verthriest en Johan Maes.

We zetten onze deuren open op 27 september 2018. We vieren onze verhuis en nieuwe locatie met een leuke namiddag voor professionals en een receptie voor iedereen vanaf 17u00.Inschrijven voor de workshops hier Hartelijk welkom!