Home

Laatste nieuws

WIJ ZIJN VERHUISD !!!

Vanaf maandag 2 juli 2018 verwelkomen wij onze bezoekers op onze nieuwe locatie Turnhoutsebaan 197a te 2110 Wijnegem.
Voor de verzorging van het onthaal zoeken wij nog enkele enthousiaste vrijwilligers.
Deze nieuwe locatie biedt ons ook de mogelijkheid om enkele mooie lokalen ter beschikking te stellen voor vorming en opleiding.
Voor alle info, mail ons via info@dekanteling.be of bel +32 486 80 03 49.
 

Aanbod

Voor kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen

Onze therapeuten en coaches bieden begeleiding op maat bij thema’s als acceptatie, faalangst, pesten, rouw, zingeving, identiteit, relaties, …

Voor familieleden, mantelzorgers, context

Rouw en verlies raakt niet alleen de persoon die hiermee geconfronteerd wordt maar ook de omgeving.

Voor professionelen

De Kanteling deelt haar expertise graag met professionelen en organisaties als scholen, instellingen, oudergroepen, thuisbegeleidingsdiensten…

Activiteiten

Mindfulness en autisme

Geregeld organiseert De Kanteling een groepsaanbod ‘mindfulness en autisme’.
Vanaf heden organiseren we dit aanbod ism praktijk 'De tuin van Plato' en 'Zinnebeeld'
2x per jaar organiseren we dit aanbod, afwisselend in Edegem en Schilde.
Onder 'lees meer' kan u inschrijven voor de eerstvolgende groep

Gespreksgroepen voor personen met (een vermoeden van) autisme

Maandelijks komt er in De Kanteling een gespreksgroep bij elkaar voor mensen met (een vermoeden van) autisme en met een normale begaafdheid.
Vanaf het najaar 2018 start er een aparte groep speciaal voor vrouwen met (een vermoeden van) autisme en met een normale begaafdheid.

Lezingen/workshops voor ouders, brussen, professionelen die met handicap te maken hebben

De kanteling biedt vorming aan rond verschillende thema’s die met handicap te maken hebben. Deze vormingen kunnen ‘op maat’ besteld worden door een voorziening, oudergroep..

Boeken

Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie

In dit boek wordt er ruimte gemaakt voor verlies en rouw door het verlies een volwaardige plaats te geven in de nieuwe identiteit of het levensverhaal van de rouwende. Red. Gerd Claes, Johan Maes, Harriëtte Modderman.

Wederzijdse emotionele beschikbaarheid

Mensen met een verstandelijke beperking , hun context en begeleiders samen op weg (met een bijdrage van Gerd Claes)
Red. Eric De Belie en prof G. Van Hoof

Handboek rouw – rouwbegeleiding - rouwtherapie

Hét boek over rouwbegeleiding en rouwtherapie voor hulpverleners en therapeuten met bijdrages vanuit De Kanteling
red. J Maes en H Modderman.

Inhoud