Wederzijdse emotionele beschikbaarheid

De wederzijdse ontmoeting tussen mensen met een verstandelijke beperking, hun context en begeleiders wordt in ruime mate beïnvloed door de veerkracht en kwetsbaarheid van alle betrokkenen. Die zijn het gevolg van het ‘doorwerken’ van ieders levensgeschiedenis:

  • hoe gaan mensen met een beperking en hun context om met hun ‘lot’?
  • Wat is de invloed van de voorgeschiedenis van begeleiders op hun beroepskeuze en emotionele deskundigheid?

Door stil te staan bij deze vragen worden begeleiders zich meer bewust van hun eigen invloed op de ondersteuningsrelatie. Dit bewustzijn bevordert hun emotionele beschikbaarheid in relatie tot mensen met een beperking en hun gezinscontext met wie ze samen op weg gaan.
Diverse auteurs zoomen in op het belang van emotionele steun aan begeleiders, in het bijzonder wanneer de ontmoeting onder druk staat vanwege gedrags- en emotionele problemen. Daarnaast is er een bijdrage over wederzijdse emotionele beschikbaarheid binnen kwalitatief wetenschappelijk onderzoek. Het boek wordt afgerond met een eigenzinnig verhaal van een brus, moeder en hulpverlener door Gerd Claes, therapeute en coördinator van De Kanteling vzw.
 

Het boek wordt u opgestuurd na betaling van de factuur

33,00 €