Wat is de Kanteling?

Ben je op zoek naar hulp, voor jezelf of voor een ander? Wil je nagaan of wij voor jou iets kunnen betekenen? 
Wil je meer weten over hoe wij coaching en therapie zien? Wil je je eigen veerkracht hervinden? Kijk dan even verder op deze site.

De Kanteling is een therapeutische groepspraktijk voor rouw, verlies en veerkracht, gelegen te Wijnegem.
Sinds 2002 heeft onze praktijk bijzondere expertise opgebouwd voor mensen met een beperking of een chronische ziekte.  Vanaf 2015 werd dit aanbod uitgebreid. 

Voortaan is de Kanteling een groepspraktijk voor rouw, verlies en veerkracht.

Rouw en verlies kent immers veel gezichten : naast het verlies van je fysieke of psychische gezondheid kan je geconfronteerd worden met verlies van (zelf)vertrouwen, werk, relatie, identiteit, verlies van dierbaren.

Binnen ons centrum blijft het onze missie om vanuit deze thema’s samen met jou te zoeken naar hoe je kan omgaan met het verlies en hoe we samen kunnen zoeken naar wegen om je veerkracht (opnieuw) te vinden.

"Veerkracht gaat niet alleen over volhouden.
Soms is het de moed om opnieuw te beginnen"

                                                                                                                               foto: made bij Sabien Jagers

Zowel kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen en ouderen zijn welkom in ons centrum.

Om dit nieuwe concept kracht bij te zetten werden psychotherapeuten en coaches aangetrokken om het team te versterken.

Onze psychotherapeuten en coaches bezitten een ruime kennis van specifieke methodieken, verbaal en non verbaal, op maat van onze cliënten en kunnen werken binnen een multidisciplinair team.  Een kinderpsychiater is verbonden met het centrum.