Voor kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen

De Kanteling biedt voor kinderen eveneens  muziek en creatieve therapie aan. Ook diagnostiek, belevingsonderzoek, screening, en IQ testing in functie van begeleidingen zitten in ons pakket.

Voor (jong) volwassenen  bieden we naast individuele therapie ook relatie en gezinstherapie aan.

Op vraag organiseren we ook een groepsaanbod rond bepaalde thematieken. Zo werden al groepstherapieën opgezet rond mindfulness en autismespectrumstoornis, zelfbeeld bij autisme en assertiviteitstrainingen voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Meer informatie hierrond vindt u bij de link ‘activiteiten.’