Sociaal fonds

Ben je op zoek naar hulp, voor jezelf of voor een ander? Wil je nagaan of wij voor jou iets kunnen betekenen? 
Wil je meer weten over hoe wij coaching en therapie zien? Wil je je eigen veerkracht hervinden? Kijk dan even verder op deze site.

De kanteling is een niet gesubsidieerd centrum en verwezenlijkt alles met eigen middelen.
Via het sociaal fonds van de Kanteling willen we alle cliënten en hun omgeving gepaste therapie kunnen laten volgen.  Soms is dit financieel niet haalbaar voor de cliënt en geraakt het therapeutisch proces niet op gang.  Dit is jammer en frustrerend voor cliënt en therapeut.  Hierin willen we graag, indien mogelijk, de cliënt ondersteunen.  Via een uitgewerkte procedure kan er een aanvraag ingediend worden om een financiële tegemoetkoming te ontvangen. 
Vraag meer info bij uw therapeut(e) indien u graag wil beroep doen op dit soicaal fonds.

U kan bepaalde projecten van de Kanteling steunen via de projectrekening bij De Koning Boudewijnstichting die haar medewerking verleent aan het project  voor het bouwen van een muziekmobiel

De giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40€.

Indien u stort op het nr BE10 0000 0000 0404  BIC:BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met uitdrukkelijke mededeling: 128/2915/00081 = projectnummer van de Kanteling ontvangt u automatisch in februari van het volgend jaar uw fiscaal attest.

De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art. 145/33 WIB).”

Een welgemeend dank je wel vanuit het team van de Kanteling  maar vooral ook van de cliënten van de Kanteling.