Opleidingsaanbod op maat voor gehandicaptensector

Ben je op zoek naar hulp, voor jezelf of voor een ander? Wil je nagaan of wij voor jou iets kunnen betekenen? 
Wil je meer weten over hoe wij coaching en therapie zien? Wil je je eigen veerkracht hervinden? Kijk dan even verder op deze site.

De zorgsector is momenteel in volle verandering. “Zoveel mogelijk in de samenleving en zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk”  is de base- line die de huidige minister van welzijn voorstelt in zijn beleidsnota ‘perspectief 2020’.

Dit betekent dat begrippen als vermaatschappelijking van de zorg, het werken met concentrische cirkels, vraag gestuurd werken, persoonsvolgende budgetten... momenteel ‘hot items’ zijn

Dit betekent eveneens dat samenwerking en netwerking met de ruime context van de bewoners meer en meer aan de orde zal zijn voor iedereen die betrokken is op de zorg voor personen met een beperking.

Om tot een goede wederzijdse samenwerking te komen tussen de verschillende actoren  -de persoon met de handicap, de ruimere context van de persoon met een handicap (ouders, broers en zussen, ruimere familie, netwerk,…) en de zorgverlener- kan het contextuele begrippenkader een enorme hulp zijn.

Deze opleiding kan ‘op maat' besteld worden voor uw voorziening/organisatie

Folder over deze opleiding is in de maak.