Niki Van Ranst (°96)

Ben je op zoek naar hulp, voor jezelf of voor een ander? Wil je nagaan of wij voor jou iets kunnen betekenen? 
Wil je meer weten over hoe wij coaching en therapie zien? Wil je je eigen veerkracht hervinden? Kijk dan even verder op deze site.

Niki Van Ranst (°96)

Werkdomeinen en interesses

 • Ergotherapeutische interventies vanuit een holistische benadering met oog voor de connectie tussen lichaam en geest.

Doelgroep

 • Kinderen & jongeren met ontwikkelingsstoornissen en leerproblemen
 • Kinderen & jongeren met gedragsmoeilijkheden en socio-emotionele hulpvragen
 • Volwassenen die fysieke moeilijkheden ondervinden bij hun alledaags handelen
 • Volwassenen met psychosomatische klachten (angst, spanningen, prikkelbaarheid, ...)

Contact

Telefonisch bereikbaar via het algemeen nummer 03 294 30 35 of stuur een e-mail naar info@dekanteling.be.

- "Potential. You have so much of it." -

Ergotherapeut

Erkend door de FOD Gezondheid en het RIZIV

Specialisaties

 • Ergotherapeutische interventies bij kinderen op verschillende domeinen: schoolse vaardigheden, grove motoriek, fijne motoriek, lichaamsschema, zelfredzaamheid, ruimtelijk inzicht, socio-emotionele vaardigheden, executieve functies, sensorische prikkelverwerking, diagnostiek en hulpmiddelenadvies.
 • Ergotherapeutische interventies bij volwassenen op verschillende domeinen: herwinnen van dagdagelijkse taken na verlies autonoom functioneren door fysieke problematiek, advisering rond ergonomische principes, bewegingsgerichte therapie voor psychische moeilijkheden die lichamelijk tot uiting komen.

 

Professionele achtergrond en relevante werkervaring


Opleidingen:    

 • Professionele bachelor in de Ergotherapie, Hogeschool PXL, Hasselt

Bijscholingen:  

 • Bijscholing omtrent 'Functioneel lezen'
 • Verdiepingscursus 'Schrijven bij kinderen'
 • Bijscholing 'Faalangst bij kinderen'
 • Bijscholing rond 'beelddenken'
 • Bijscholing over 'Brain Blocks'

Relevante werkervaring:    

 • Ergotherapeut bij ondersteuningsnetwerk EXPANT24 te Antwerpen
 • Ergotherapeut bij ondersteuningsnetwerk NOA te Antwerpen
 • Ergotherapeut bij openluchtschool Dennenhof te Schilde
 • Beroepspraktijkvorming Ergotherapeut in het Sint-Trudo ziekenhuis te Sint-Truiden, afdeling ambulante neurorevalidatie (volwassenen)
 • Beroepspraktijkvorming Ergotherapeut bij 'Heder', multifunctioneel centrum (MFC) voor mensen met een motorische en/of verstandelijke beperking, een neuromusculaire aandoening of een niet-aangeboren hersenletsel
 • Beroepspraktijkvorming Ergotherapeut bij woonzorgcentrum (WZC) 'Hogevijf' te Hasselt

Lidmaatschappen:    

 • Jeugdanimator
 • Chiroleidster
 • Vrijwilliger bij 'UpyourGrade', Antwerps bijleskantoor dat inzet op de persoonlijke begeleiding van elk kind

 

Publicaties


Thesisproject: Nagaan effectiviteit van het taakgericht revalidatiesysteem 'i-ACT' bij volwassenen met MS, een CVA of een dwarlaesie