Gerd Claes (°56)

Ben je op zoek naar hulp, voor jezelf of voor een ander? Wil je nagaan of wij voor jou iets kunnen betekenen? 
Wil je meer weten over hoe wij coaching en therapie zien? Wil je je eigen veerkracht hervinden? Kijk dan even verder op deze site.

Gerd Claes (°56)

Werkdomeinen en interesses

Rouw en verliesverwerkingen (overlijden, echtscheiding, handicap..) Identiteits- en levensfaseproblemen, zingevingsvragen, relatieproblemen, thema’s eigen aan nieuw samengestelde gezinnen.

Erkend lid van gestaltberoepsvereniging N.V.A.G.T. en E.A.G.T.

Doelgroep

Individuele volwassenen ouders, broers/zussen van personen met een verstandelijke en/of fysieke beperking, partners met (vermoeden / diagnose) autisme

Contact

Telefonisch bereikbaar via het algemeen nummer 03 294 30 35 of stuur een e-mail naar info@dekanteling.be.

- "Wie zich verliest in zijn passie, heeft minder verloren dan wie zijn passie verliest" -

Psychotherapeute volwassenen en koppels

Oprichtster en bezielster van De Kanteling in 2002. Directrice van De Kanteling.

Specialisaties

Specifieke ervaring in het begeleiden van partners waarbij sprake is van (vermoeden of diagnose) autisme

  • Lezingen voor ouders, professionelen rond thema’s die met handicap te maken hebben
  • Vorming en opleidingen voor professionelen
  • Theatervoorstelling ‘kwetsbaarheid en veerkracht’

Professionele achtergrond en relevante werkervaring

  • 4 jarige gestaltopleiding, erkend lid van de gestaltberoepsverenigingen NVAGT,EAGT
  • Diverse bijscholingen contextuele therapie,
  • Jaaropleiding familieopstellingen (Frank Van Mierlo)
  • Diverse bijscholingen rond handicap
  • jaaropleiding rouwtherapie (Johan Maes)
  • jaaropleiding relatietherapie (School voor relatietherapie, M. Michielsen en J. Lens)

Werkervaring in pleegzorg, geestelijke gezondheidszorg (CGGZ) en slachtofferbejegening. Ervaring met autisme, rouwverwerking. Freelancer opleider Landelijks Steunpunt Rouw Amersfoort, Workshopbegeleider bij Leren Overleven, contextuele leerschool A’pen. Zelf moeder van een zoon en broer met beperking en ASS.

Publicaties

Hfdst : ‘kwetsbaarheid en veerkracht’ in het boek “Wederzijdse emotionele beschikbaarheid,mensen met een verstandelijke beperking, hun context en begeleiders samen op weg”, Erik De Belie , Geert Van Hove (te koop via De Kanteling)

Hfst : Emoties en brusjes. ‘Rouwen mag! Maar rouw staat niet gelijk met ongelukkig zijn’ in boek Magenta Project ‘zorg- werk- leven balans voor ouders van een zorgenkind’, Noor Seghers (te koop via De Kanteling)