Mindfulness als zelfzorg voor ouders/parnters van een gezinslid met autisme

Momenteel zijn er hiervoor geen trainingen voorzien.