Lezingen/workshops voor ouders, brussen, professionelen die met handicap te maken hebben

Volgende thema’s  zijn reeds uitgewerkt en kunnen zowel in de vorm van een lezing of een workshop gegeven worden

Meer info en uitwerken ‘op maat’  via info@dekanteling.be

Psychische problemen en hulpverlening bij personen met een handicap

Voor personen met een handicap kan de wereld rondom hen soms onduidelijk of onveilig lijken.

Brussen: hoe zien zij het leven met een broer/zus met een handicap? Hoe ‘gevend’ zijn brussen?

Een kind met een handicap heeft een impact op gàns het gezin. Als broer/zus wordt je er er eveneens mee geconfronteerd.

Hier laat ik je los: van hieraf mag je gaan met vallen en opstaan

Als ouder je zoon/dochter loslaten is nooit gemakkelijk.

Handicap en rouw…een « rauw » proces !

Elke ouder heeft dromen en verwachtingen tav zijn/haar kind.