Fondsenwerving

Ben je op zoek naar hulp, voor jezelf of voor een ander? Wil je nagaan of wij voor jou iets kunnen betekenen? 
Wil je meer weten over hoe wij coaching en therapie zien? Wil je je eigen veerkracht hervinden? Kijk dan even verder op deze site.

De Kanteling, als de kansen kantelen!

Jouw steun doet levens kantelen!

Zoals eerder vermeld is de Kanteling een niet gesubsidieerd centrum en zoeken we voortdurend naar sponsors die het ‘sociaal fonds’ van  de Kanteling vzw willen steunen.

U kan ons steunen via een gift op het nr BE70 0355 9013 6725.

U kan ook bepaalde projecten van De Kanteling steunen via de projectrekening bij De Koning Boudewijnstichting die haar medewerking verleent aan het project  voor het bouwen van een muziekmobiel

De giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40€.

Indien u stort op het nr BE10 0000 0000 0404  BIC:BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met uitdrukkelijke mededeling: 128/2915/00081 = projectnummer van De Kanteling ontvangt u in februari van het volgend jaar uw fiscaal attest.

De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art. 145/33 WIB).”

Een welgemeend dank je wel vanuit het team van de Kanteling  maar vooral ook van de cliënten van de Kanteling.