Fondsenwerving

De Kanteling, als de kansen kantelen!

Jouw steun doet levens kantelen!

Zoals eerder vermeld is de Kanteling een niet gesubsidieerd centrum en zoeken we voortdurend naar sponsors die het ‘sociaal fonds’ van  De Kanteling vzw willen steunen.

U kan ons steunen via een gift op het nr BE70 0355 9013 6725.

U kan  ook bepaalde projecten van De Kanteling steunen via de projectrekening bij De Koning Boudewijnstichting die haar medewerking verleent aan het project  voor het bouwen van een muziekmobiel

De giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40€.

Indien u stort op het nr BE10 0000 0000 0404  BIC:BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met uitdrukkelijke mededeling: 128/2915/00081 = projectnummer van De Kanteling ontvangt u in februari van het volgend jaar uw fiscaal attest.

De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art. 145/33 WIB).”

Een welgemeend dank je wel vanuit het team van De Kanteling  maar vooral ook van de cliënten van De Kanteling.

 

 

 

We organiseren ook regelmatig acties om onze ‘kas’ van het sociaal fonds te spijzen. 

Zo organiseren we op vrijdag 10 febr 2017 een 'café chauffé'  in De Kanteling vanaf 18.30 - 22u. Met een hapje, een drankje  aan democratische prijzen en een streepje muziek.

 

iedereen welkom !