Boeken

Vanuit de Kanteling bieden we enkele interessante boeken te koop aan.
De kostprijs van de boeken is dezelfde als bij de boekenwinkel. Het verschil is echter wel dat de opbrengst van de boeken bij ons naar het sociaal fonds van de Kanteling gaat en dit rechtstreeks ten goede komt aan onze cliënten (lees hierover meer bij de rubriek ‘Steun ons’.)

Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie

In dit boek wordt er ruimte gemaakt voor verlies en rouw door het verlies een volwaardige plaats te geven in de nieuwe identiteit of het levensverhaal van de rouwende. Red. Gerd Claes, Johan Maes, Harriëtte Modderman.

Wederzijdse emotionele beschikbaarheid

Mensen met een verstandelijke beperking , hun context en begeleiders samen op weg (met een bijdrage van Gerd Claes)
Red. Eric De Belie en prof G. Van Hoof

Handboek rouw – rouwbegeleiding - rouwtherapie

Hét boek over rouwbegeleiding en rouwtherapie voor hulpverleners en therapeuten met bijdrages vanuit De Kanteling
red. J Maes en H Modderman.

‘ze zeggen dat het overgaat’

Voor mensen die met verlies en verdriet geconfronteerd worden. red. Johan Maes en Evamaria Jansen

Gehavend Notities voor eigen-wijs rouwen

Dit boekje is een kostbaar geschenk, dat met liefde gegeven kan worden aan iemand die rouwt. Een ervaring van ernstig verlies kan van ons gehavende mensen maken. Red. J Maes

Mindfull omgaan met verlies

Zes mensen, die allen een ingrijpend verlies hebben meegemaakt, vertellen openhartig hun verhaal. Zij belichten daarin de betekenis van mindfulness voor hun rouwproces.Het boek wordt gecompleteerd met een cd met oefeningen om zelf te doen.Red. M Ankersmid

Met zo veel liefde heb ik van je gehouden

Met zoveel liefde heb ik van je gehouden biedt handenvol inspiratie bij momenten van grote verandering en verlies. Het is een boek dat inspireert, uitdaagt, stil maakt en laat voelen. Red D VanGielen-Merks en G Van Wielink

ouders op hun plek – driehoekskunde - moeders met een missie

Drie boeken die gaan over de bijzondere driehoeksrelatie
"kind met een beperking - hun ouders - en hun begeleiders"
Red. Chiel Egberts