Activiteiten

Ben je op zoek naar hulp, voor jezelf of voor een ander? Wil je nagaan of wij voor jou iets kunnen betekenen? 
Wil je meer weten over hoe wij coaching en therapie zien? Wil je je eigen veerkracht hervinden? Kijk dan even verder op deze site.

Mindfulness en autisme

Geregeld organiseert De Kanteling een groepsaanbod ‘mindfulness en autisme’.
Vanaf heden organiseren we dit aanbod ism praktijk 'De tuin van Plato' en 'Zinnebeeld'
2x per jaar organiseren we dit aanbod, afwisselend in Edegem en Schilde.
Onder 'lees meer' kan u inschrijven voor de eerstvolgende groep

Gespreksgroepen voor personen met (een vermoeden van) autisme

Maandelijks komt er in De Kanteling een gespreksgroep bij elkaar voor mensen met (een vermoeden van) autisme en met een normale begaafdheid.

Lezingen/workshops voor ouders, brussen, professionelen die met handicap te maken hebben

De kanteling biedt vorming aan rond verschillende thema’s die met handicap te maken hebben. Deze vormingen kunnen ‘op maat’ besteld worden door een voorziening, oudergroep..

Mindfulness als zelfzorg voor ouders/parnters van een gezinslid met autisme

Ouder zijn, partner zijn van een gezinslid met autisme vraagt extra draagkracht. Soms beuken de golven hard op je in. Zelfzorg is hierbij een belangrijk element anders gaat ook de sterkste rots onderuit. Ook anderen zijn vanzelfsprekend welkom.

Vormingsaanbod “De Kanteling op verplaatsing”

De therapeuten van de Kanteling worden geregeld gevraagd om workshops te geven voor andere organisaties.
Het actuele aanbod vind u hieronder.

Opleidingsaanbod op maat voor gehandicaptensector

Opleiding georganiseerd door De Kanteling “Help, onze bewoners hebben ook nog een familie!”

Theatervoorstelling

“Kwetsbaarheid en veerkracht “ - Een bijzondere ‘educatieve’ voorstelling gebracht door Gerd Claes

Massages

“geraakt worden door aanraking” - voor personen met een beperking of chronische ziekte en voor mensen in hun omgeving